บริษัท เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   ได้เปิดและดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดตัวสินค้าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในรูปของความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทดแทน แทนพลังงานในรูปแบบเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ HERITAGE ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้า ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งสะดวกสบาย ไร้มลภาวะ ปลอดภัย ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านใหม่ บ้านเก่า รวมถึงโรงแรม และโรงงาน และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พร้อมยังช่วย ลดมลภาวะ  ปัญหาโลกร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์พร้อมทั้งครอบครัวได้อย่างดียิ่ง

 
   
          บริษัท เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เห็นคุณค่าจึงได้ค้นค้าวิจัย แลพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีความคงทนต่อสภาวะอากาศในประเทศไทยและในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์  
   
          บริษัท เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีความภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามายังท่าน และพร้อมทั้งให้ขอให้คำมั่นสัญญาว่า คุณภาพสินค้าที่ผลิตมาได้มาตรฐานสูง มีความคงทนถาวรคุ้มกับการลงทุนของท่านและพร้อมที่จะปรับปรุงในส่วนที่ขาดตกบกพร่อง และขอขอบพระคุณอย่างสูงหากท่านกรุณาแนะนำ  
 
บริษัท เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Heritage International Developement Co.,Ltd.
13/82 Nawamin rd. Klongkum, Baungkum, Bangkok, 10240 Thailand
Tel 02-374-8906   Fax : 02-734-6539

E-mail

samnao@heritage-int.co.th

heritage_int@hotmail.com

   
 

You are visitor number

 

@ 2009 Heritage International Development Company Limited.   All Rights Reserved.